Kliko mbi shenjën + për të lexuar informacionin

Pronari

Përshkrimi i fasadës nga rruga

Përshkrimi i fasadave te tjera:

Çatia:

Muri rrethues

Oborri

pemet; llojet e gjelberimit te dallueshem: Nuk ka 

Ndërhyrje të jashtligjshme

Jo, shtese anesore

Ndërtimi

Restaurimet:

Po, gjysma e godinës në vitin 1998 

Rikonstruksionet:

Shembje:

Inspektimet nga organet e shtetit:

Shënime:

Shënime:

Informacione

Rruga Tefta Tashko-Koço, Tirana, Albania

Ndërlidhje
Citizen Channel

Citizens Channel është një media që ka për qëllim të promovojë zhvillimin e gazetarisë qytetare në Shqipëri dhe të fuqizojë zëra të përgjegjshëm, në përputhje me vlerat e një shoqërie gjithë pranuese dhe tolerante, në respektim të lirive e të drejtave themelore të njeriut.

Regjistrohu

Keni llogari?