Emri: VIII-42

Viti i ndërtimit: 1926
Adresa: Rruga e Dibrës, Tiranë

Gjendja aktuale:  E banuar

Kliko mbi shenjën + për të lexuar informacionin

Pronari

Pronari aktual
Emër: Refik Haliti (E njohur si Vila Gold)

Pronari para 1944 (i origjines)
Emër: Familja Flloqi

Përshkrimi i fasadës nga rruga

Veriore: Në gjendje shumë të mirë, nuk është ndryshuar fasada e jashtme.  Dyert, dritaret të ribëra në të njëjtin format që kanë qenë më herët.

Përshkrimi i fasadave te tjera:

Jugore:
Lindore:
Perendimore: 

Çatia:

 Nuk ka

Muri rrethues

Në gjendje shumë të mirë, me kangjella dhe me bimë zvarritëse

Oborri

 pemet; llojet e gjelberimit te dallueshem:  Të mbjella së fundmi palma dhe lule

Ndërhyrje të jashtligjshme

Po, Shtese kati

Restaurimet:

Po

Rikonstruksionet:

Po (do të rikonstruktohet sërish tani)

Shembje:

Po

Inspektimet nga organet e shtetit:

Jo

Shënime:

Është blerë më 1997, ka një shtesë në periudhën e demokracisë. 

Më 1951 u sekuestrua nga shteti dhe u kthye në rajon policie, më pas në shkollë. 

Ka bodrum i cili është shndërruar në kafe. 

Informacione

Rruga e Dibrës 5, Tirana, Albania

Ndërlidhje
Citizen Channel

Citizens Channel është një media që ka për qëllim të promovojë zhvillimin e gazetarisë qytetare në Shqipëri dhe të fuqizojë zëra të përgjegjshëm, në përputhje me vlerat e një shoqërie gjithë pranuese dhe tolerante, në respektim të lirive e të drejtave themelore të njeriut.

Regjistrohu

Keni llogari?