Emri:   II – 052

Viti i ndërtimit: Përpara 1944

Adresa: Rruga Abdi Toptani

Statusi: Monument Kulture Kategoria II

Gjendja aktuale: Biznes/ Shërbime

 

Para godinës së Sarajeve është e vendosur një vilë dykatëshe  e ndërtuar para viteve 1944, e cila në ditët e sotme ka funksion shërbimesh.

Në tërësi ndërtesa është në gjende të mire nga të gjitha fasadat e saj në pamje të parë, duke vlerësuar objektin si nga aspekti strukturor si dhe nga ai i imazhit.

Çatia ndodhet në gjendje të mirë e ndërtuar prej një strukture të bazuar në muraturë prej tulle dhe mbuluar me skelet druri veshur me tjegulla qeramike.

Kjo hapësirë që ndodhet pranë ansamblit të Sarajeve të Selim Pashë Toptanit nuk disponon një oborr, përveç se një hapësire të reduktuar në drejtim të jugut e cila përdoret për arsye praktike dhe utilitare në funksion të vetë objektit.

Banesa me dy kate, e ndërtuar gjatë periudhës midis dy luftërave botërore, ka shërbyer fillimisht si Selia e Partisë Fashiste. Eshtë vendosur mbi një parcelë të rrafshët me orientim nga veri-lindja, duke i drejtuar diellit pamjen kryesore duke treguar edhe rëndësinë e vetë objektit nga aspekti i përdorimit te tij dhe arsyen përse u zgjodh që kjo Seli të vendosej këtu.

Ajo paraqet interes nga ana ndërtimore, si për kompozimin funksional, por dhe atë arkitektonik me praninë e një shiriti i cili përshkon fasadën veriore të objektit por në të njëjtën kohë shërben si kornizë për dyert dhe dritaret e katit përdhe. Më pas objekti është ri-kthyer në pronësinë origjinale private.

Arkitektura e tij është restauruar ne fillim të viteve 2000 për te rivitalizuar jo vetëm objektin por dhe për te mundësuar krijimin e një hapësire bar-kafe në katin përdhe drejt fasadës lindore. Objekti ka pasur edhe një proces rikonstruksioni, kryesisht në ambientet e brendshme për të mundësuar përsëri një hapësire bar-kafe kësaj here përgjatë fasadës veriore të tij.

Kliko mbi shenjën + për të lexuar informacionin

Pronari

Pronari aktual

Emër: Pronë Private

Pronari para 1944 (i origjinës)

Emër: Selia e Partisë Fashiste

Përshkrimi i fasadës nga rruga

Në tërësi ndërtesa është në gjende të mire nga të gjitha fasadat e saj në pamje të parë duke vlerësuar objektin si nga aspekti strukturor si dhe nga ai i imazhit. 

Veriore: Në gjendje të mirë.

Përshkrimi i fasadave te tjera:

Jugore: Në gjendje të mirë. 

Lindore:  Në gjendje të mirë. 

Perendimore : Në gjendje të mirë. 

Kufizohet nga të gjitha anët nga ndërtesa të tjera të tipologjive të ndryshme, si “Sarajet e Toptaneve” në pjesën e saj perëndimore, nga Rr. “Abdi Toptani” drejt veriut dhe nga Rr. Murat Toptani drejt lindjes.

Çatia:

Ndodhet në gjendje të mire e ndertuar prej një strukture të bazuar në muraturë prej tullë dhe mbuluar me skelet druri veshur me tjegulla qeramike.

Muri rrethues

Objekti nuk disponon mur rrethues, pasi vendodhja e tij pranë kryeqëzim të rrugëve Murat Toptani dhe Abdi  Toptani krijon kendin karakteristik i cili përcakton dhe identitetin e veçantë te objektit.

Oborri

Kjo hapësirë që ndodhet pranë ansambëlit të Sarajeve te Selim Pashë Toptanit nuk disponon një oborr, përveç se një hapësire të reduktuar në drejtim te jugut e cila përdoret për arsye praktike dhe utilitare në funksion të vetë objektit.

Ndërhyrje të jashtligjshme

Jo

Ndërtimi

Banesa me dy kate, e ndërtuar gjatë periudhës midis dy luftrave botërore, ka sherbyer fillimisht si Selia e Partisë Fashiste. Eshtë vendosur mbi një parcelë të rrafshët me orientim nga veri-lindja, duke i drejtuar diellit pamjen kryesore duke treguar edhe rëndësinë e vetë objektit nga aspekti i përdorimit te tij dhe arsyen përse u zgjodh që kjo Seli të vendosej ketu. Ajo paraqet interes nga ana ndërtimore, si për kompozimin funksional, por dhe atë arkitektonik me praninë e një shiriti i cili përshkron fasadën veriore të objektit por në të njejtën kohë shërben si kornizë për dyert dhe dritaret e katit përdhe. Më pas objekti është ri-kthyer në pronësinë origjinale private.

Restaurimet:

Arkitektura e tij eshte restauruar ne fillim të viteve 2000 për te rivitalizuar jo vetëm objektin por dhe për te mundësuar krijimin e një hapësire bar-kafe në katin përdhe drejt fasadës lindore. Objekti ka patur edhe nje proces rikonstruksioni, kryesisht në ambjentet e brëndshme për të mundësuar përsëri një hapësire bar-kafe kësaj here përgjatë fasadës veriore të tij.

Rikonstruksionet:

Kjo ndërtesë ka kaluar edhe në një proces rikonstruksioni gjatë vitit 2015, kryesisht në ambjentet e brëndshme për të mundësuar perseri një hapësire bar-kafe kësaj here përgjatë fasadës veriorë te saj.

Shembje:

Jo

Inspektimet nga organet e shtetit:

Po. Objekti eshte inspektuar pas tërmetit të datës 26 Nëntor 2019, duke mos gjetur probleme specifike si ne strukturen e tij por as pergjate fasadeve kryesore.

Shënime:

Para godinës së Sarajeve është e vendosur një vilë dykatëshe  e ndërtuar para viteve 1944, e cila në ditët e sotme ka funksion shërbimesh.

Në tërësi ndërtesa është në gjende të mire nga të gjitha fasadat e saj në pamje të parë, duke vlerësuar objektin si nga aspekti strukturor si dhe nga ai i imazhit.

Çatia ndodhet në gjendje të mirë e ndërtuar prej një strukture të bazuar në muraturë prej tulle dhe mbuluar me skelet druri veshur me tjegulla qeramike.

Kjo hapësirë që ndodhet pranë ansamblit të Sarajeve të Selim Pashë Toptanit nuk disponon një oborr, përveç se një hapësire të reduktuar në drejtim të jugut e cila përdoret për arsye praktike dhe utilitare në funksion të vetë objektit.

Banesa me dy kate, e ndërtuar gjatë periudhës midis dy luftërave botërore, ka shërbyer fillimisht si Selia e Partisë Fashiste. Eshtë vendosur mbi një parcelë të rrafshët me orientim nga veri-lindja, duke i drejtuar diellit pamjen kryesore duke treguar edhe rëndësinë e vetë objektit nga aspekti i përdorimit te tij dhe arsyen përse u zgjodh që kjo Seli të vendosej këtu. 

Ajo paraqet interes nga ana ndërtimore, si për kompozimin funksional, por dhe atë arkitektonik me praninë e një shiriti i cili përshkon fasadën veriore të objektit por në të njëjtën kohë shërben si kornizë për dyert dhe dritaret e katit përdhe. Më pas objekti është ri-kthyer në pronësinë origjinale private.

Arkitektura e tij është restauruar ne fillim të viteve 2000 për te rivitalizuar jo vetëm objektin por dhe për te mundësuar krijimin e një hapësire bar-kafe në katin përdhe drejt fasadës lindore. Objekti ka pasur edhe një proces rikonstruksioni, kryesisht në ambientet e brendshme për të mundësuar përsëri një hapësire bar-kafe kësaj here përgjatë fasadës veriore të tij.

Informacione

Rruga Abdi Toptani, Tiranë, Albania

Ndërlidhje
Citizen Channel

Citizens Channel është një media që ka për qëllim të promovojë zhvillimin e gazetarisë qytetare në Shqipëri dhe të fuqizojë zëra të përgjegjshëm, në përputhje me vlerat e një shoqërie gjithë pranuese dhe tolerante, në respektim të lirive e të drejtave themelore të njeriut.

Regjistrohu

You don't have permission to register

Garansi Kekalahan 100

depo 10 bonus 10

depo 25 bonus 25

depo 25 bonus 25

slot vietnam

depo 50 bonus 50

depo 25 bonus 25

slot qris

slot qris